A intrat în vigoare modificăriile și completăriile Codului Muncii

0
1032
Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!

          Începând cu data de 07.08.2017 au intrat în vigoare prevederile Ordonanței de Urgență a   Guvernului nr. 53/2017 privind modificarea și completarea Codului Muncii (Legea nr.             53/2003).  Sintetic, modificările și completările aduse prin O.U.G. nr. 53/2017 vizează           următoarele           aspecte:

– Definirea clară, precisă  a muncii nedeclarate și subdeclarate (art. 15^1);

– Obligația angajatorului de a păstra la locul de muncă (punctul de lucru) un exemplar al contractului individual de muncă (art. 16 alin.4) și evidența orelor lucrate zilnic de fiercare salariat (art. 119);

– Orice modificare a clauzelor principale ale contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, și transmiterea acestor modificări în REGES (registrul general de evidență a salariaților în formă electronică) de asemenea anterior datei producerii modificării (art. 17 alin.5);

– Majorarea cuantumului amenzilor pentru munca nedeclarată (art. 260 alin.1) și menționarea posibilității achitării în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal sau, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din amendă (art.260 alin.11);

– Adăugarea sancțiunii complementare de sistare a activității locului de muncă la care a fost constatată munca nedeclarată, până la achitarea amenzii și remedierea deficiențelor constatate;

– Abrogarea art. 264 (primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără forme legale de angajare se sancționează contravențional, în aceleași condiții cu fapta prevăzută la art. 260 (1) lit. e), proporțional cu numărul de persoane depistate fără forme legale de angajare; 

– Menținerea încadrării juridice, ca infracțiune,  a faptei primirii  la muncă a unei (unor) persoane aflate în situație de ședere ilegală în Romania, victimă a traficului de persoane;

– Abrogarea prevederilor art. 9 alin.(1) din H.G. nr. 500/2011.

Anexăm textul integral al O.U.G. nr. 53/2017.

          La aplicarea sancțiunilor contravenționale se vor avea în vedere prevederile art. 4 din O.G.                  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările           ulterioare, potrivit cărora „dispozițiile din actele normative prin care se stabilesc și se           sancționează contravențiile intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării” .

           

                                                

Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!

Comments

comments

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Sigur nu esti Robot, dar trebuie sa ne asiguram :) *