Spitalul Județean Satu Mare a fost acreditat și poate furniza în continuare servicii decontate de CNAS

Spitalul Județean Satu Mare a fost acreditat și poate furniza în continuare servicii decontate de CNAS

On

Având în vedere prevederile art 173 și 175 din legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare și HG 629/2015 privind componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare  ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, spitalele…