Spitalul Județean Satu Mare a fost acreditat și poate furniza în continuare servicii decontate de CNAS

HomeActualitate

Spitalul Județean Satu Mare a fost acreditat și poate furniza în continuare servicii decontate de CNAS

Având în vedere prevederile art 173 și 175 din legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare și HG 629/

Prima realizare pentru Gabriel Leș la Ministerul Apărării Naționale. Ce a promis și a realizat deja
Impresiile elevilor sătmăreni după ce au ieșit de la bac : „Se poate lua ușor 10”
Tânăr arestat pentru comiterea mai multor furturi
Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!

Având în vedere prevederile art 173 și 175 din legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare și HG 629/2015 privind componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare  ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, spitalele care au primit autorizaţie de funcţionare înainte de luna iunie 2011 trebuie să aibă acreditarea obţinută de la Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) pentru a putea furniza servicii decontate de CNAS de la 1 iulie 2016.

„Spitalele care nu obţin acreditarea nu vor mai putea încheia contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.Un spital care nu este acreditat poate funcţiona fără relaţie contractuală cu sistemul public de asigurări. Dacă pacienţii vor accepta să primească îngrijiri medicale într-o unitate medical neacreditată şi vor accepta să plătească pentru aceste servicii, unitatea va continua să funcţioneze”, arată ANMCS.

Procesul a început, în toată ţara, încă din 2011 şi prima etapă a acreditării încheindu-se în luna iunie 2016.

Conform Ordinului NR 506/12.08.2016 SpitalululJudețean de UrgențăSatuMare afostîncadrat în categoria ” NIVEL ACREDITAT”.

Această acreditare a fost obținută înurma unei evaluări desfășurate la toate sectiile, serviciile, compartimentele, laboratoarele, spitalului și ambulatoriului de specialitate, întoate locațiile acestuia.Procesul de evaluare învedrea acreditării a durat 4 zile derulându-se în perioada 16-19 mai 2016.

In cadrulacestui proces au fost analizați și evaluate 1700 indicatori specifici din 33 liste de verificare specifice standardelor referiotare la: activitatea de manegement,toate activitățile medicale și administrative, drepturile pacientulu iș iurmărirea traseului pacientului de la sosirea în unitate până la externarea acestuia cuprinzând și interviul acestuia.

Acreditarea este modalitatea prin care se demonstrează că o unitate medicală face eforturi permanenete să acorde îngrijiri medicale care să satisfacă așteptările pacienților, atât din punct de vedere al rezultatelor, cât și din punct de vedere al condițiilor în care se acordă.

Acreditarea confirmă că o unitatemedicală dispune de resursele și de competențele profesionale necesarepentru a acorda îngrijirimedicale în specialitățile pe care le are în structură. Confirm ăcă o unitatemedicalăpoate face ceea ce spune că face.

Pacientul care se adreseazăuneiunitățisanitareacreditatepoateaveasiguranțacăva fi corectinformatasupraproblemelorlui de sănătate, asupraposibilitățilorrespectiveiunități de a i le tratașiasupraasigurăriicontinuitățiiîngrijiriimedicalepână la rezolvare. Într-o unitateacreditatăexistăcondiţiipentruaplicareaceleimaibunepracticiîndomeniușipentruluareatuturormăsurilorpentru a evitariscurilecapacientulsăsufereprejudicii de oricefelpeduratatratamentuluiaplicatînrespectivulspital.

Prezenta acreditare este valabilă 5 ani, la sfârșitul cărora spitalul trebuie să primească din nou o vizită de evaluare în vederea acreditării aferent ciclului II de evaluare a spitalelor.

 

Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!