Raportul de activitate al europarlamentarului Daniel Buda, la doi ani de mandat

HomeActualitate

Raportul de activitate al europarlamentarului Daniel Buda, la doi ani de mandat

Membru în comisiile PE: Membru în trei comisii, respectiv: Comisia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (AGRI), Comisia pentru Dezvoltare Regi

Europarlamentarul Daniel Buda şi-a prezentat raportul de activitate la finalul celor 3 ani de mandat în Parlamentul European!
Europarlamentarul Emilian Pavel despre Directiva detașării lucrătorilor în străinătate: „Despre șoricelul care se credea elefant”
Europarlamentarul Maria Grapini vine la Satu Mare pentru a le vorbi fermierilor despre ultimele modificări legislative
Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!

Membru în comisiile PE:

 • Membru în trei comisii, respectiv: Comisia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (AGRI), Comisia pentru Dezvoltare Regională (REGI) şi Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI)

Activitate potrivit mepranking.eu:

 • Locul 1 din cei 12 europarlamentari ai Grupului PPE
 • Locul 1 din cei 32 de europarlamentari români la numărul de întrebări adresate Comisiei Europene
 • Locul 2 din cei 32 de europarlamentari români
 • Locul 5 din cei 750 de europarlamentari la numărul de întrebări adresate Comisiei Europene
 • Locul 37 din cei 750 de europarlamentari

Campanii publice inţiate:

 • Asociază-te! Doar aşa vei deveni mai puternic!
 • Mănânci produse româneşti, mănânci sănătos!
 • Fondurile europene, şansa agriculturii româneşti!
 • Stop discriminării românilor din străinătate!

Întrebări parlamentare:

 • 421 de întrebări adresate Comisiei Europene pe teme care privesc problemele cu care se confruntă România: cuantumul scăzut al subvenţiilor pentru fermieri, simplificarea procedurilor de absorbţie a fondurilor europene, efectele secetei asupra agriculturii, lipsa sistemelor de irigaţii, scăderea producţiei de grâu, impactul embargoului impus de federaţia Rusă, formele asociative pentru fermieri, efectele bolii limbii albastre
 • 541 de luări de cuvânt şi declaraţii în plen pe teme precum: aderarea României la Spaţiul Schengen, negocierile privind Parteneriatul pentru Comerţ şi Investiţii UE-SUA, declaraţiile ministrului de externe Sebastian Kurz privind alocaţiile acordate copiilor români care trăiesc legal în Austria, încălcarea dreptului la vot al cetăţenilor din diaspora la alegerile prezidenţiale, problema absorbţiei fondurilor europene
 • 316 răspunsuri primite până în acest moment la întrebările formulate
 • 181 de adrese pe problematici actuale, depuse la Comisia Europeană, Consiliul Europei, Comitetul Regiunilor, Guvernul României, Ministerul Agriculturii, autorităţi publice naţionale
 • 11 propuneri de rezoluţie pe teme privind: demararea cu întârziere a Politicii de Coeziune pentru perioada 2014-2020, măsurile de combatere a terorismului, tragediile care au implicat nave cu migranţi în Marea Mediterană
 • 17 rapoarte în calitate de raportor alternativ din partea Grupului PPE:
 • Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului CE nr. 861 din 2007 al PE şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă şi a Regulamentului CE nr. 1896 din 2006 al PE şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată
 • Raport referitor la Furajele Medicamentate: fabricarea, introducerea pe piaţă şi utilizarea lor
 • Raport referitor la reprezentarea lucrătorilor în organele de supraveghere sau administrare ale întreprinderilor din Europa
 • Raport referitor la noile instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020: investiţiile teritoriale integrate şi dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

 

 • 579 de amendamente depuse la rapoartele aflate în dezbaterea PE
 • 145 de amendamente la rapoartele din Comisia AGRI
 • 279 de amendamente la rapoartele din Comisia JURI
 • 155 de amendamente la rapoartele din Comisia REGI

 

Amendamente depuse la raportul privind Politica de coeziune în zonele montane: “Încurajează statele membre să sprijine autorităţile locale din zonele montane pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură în vederea creşterii atractivităţii acestor zone pentru instalarea fermierilor”.

 

Amendamente depuse la raportul privind Cum poate Politica Agricolă Comună să îmbunătăţească ocuparea în zonele rurale: “Insistă asupra linearităţii ajutoarelor directe în viitoarea Politică Agricolă Comună în vederea reducerii decalajelor de competitivitate dintre fermieri. Atrage atenţia asupra pericolului acaparării terenurilor cu urmări grave asupra productivităţii agricole şi locurilor de muncă din mediul rural şi solicită autorităţilor competente să ia măsuri în vederea contracarării acestui fenomen”.

 

Amendamente depuse la raportul privind Descărcarea bugetului pe 2014: “Subliniază faptul că diferenţele majore ale cuantumului plăţilor directe la nivelul statelor membre măreşte decalajul în materie de competitivitate între agricultorii care activează în cadrul pieţei unice”.

Amendamente depuse la raportul cu privire la Recomandări adresate Comisiei privind aspectele transfrontaliere ale adopţiilor: “Subliniază că fiecare caz de adopţie este diferit, în funcţie de diversitatea care caracterizează statele membre, de particularităţile familiei de origine, de aspectele etnice, religioase, lingvistice, precum şi de cerinţele legale pentru încheierea valabilă a unei căsătorii în statul membru de origine al copilului”.

 

Amendamente depuse la raportul cu privire la O strategie a UE pentru regiunea alpină: “Subliniază importanţa exploatării resurselor proprii de energie în vederea reducerii dependenţei de importuri şi asigurării autonomiei energetice”.

 

Amendamente depuse la raportul privind Politica de coeziune în regiunile montane ale UE: “Invită statele membre să acorde o prioritate a investiţiilor în infrastructură şi servicii în zonele montane, pentru a facilita dezvoltarea sistemelor de producţie integrată”.

 

Amendamente depuse la raportul privind Accesul la finanţare pentru SME: “Subliniază importanţa creşterii accesului la finanţare pentru IMM-uri, inclusiv prin contribuţii private şi recomandă Comisiei şi autorităţilor competente să sprijine iniţiativele de tip crowfunding destinate IMM-urilor. Recomandă autorităţilor regionale să creeze cadre favorabile integrării IMM-urilor în cadrul grupurilor de producţie ce activează la nivel regional”.

 

Amendamente depuse la raportul cu privire la Pregătirea pentru revizuirea post-electorală a CFM 2014-2020: Constată faptul că autorităţile locale nu sunt suficient de informate cu privire la oportunităţile de finanţare prin ESI şi solicită Comisiei şi autorităţilor naţionale să promoveze mai eficient finanţările disponibile prin politica de coeziune”.

 

Având în vedere amendamentul depus la raportul cu privire la Pregătirea pentru revizuirea post-electorală a CFM 2014-2020, şi pentru a face un prim pas spre dezvoltarea comunităţilor, am dorit să vin în sprijinul tuturor celor interesaţi cu o serie de informaţii referitoare la oportunităţile de finanţare a proiectelor din fondurile alocate direct de la Bruxelles pentru perioada 2014-2020. În acest sens, am pregătit un material informativ pe care îl anexez raportului meu de activitate în detaliu, în care se regăsesc expuse pe larg mecanisme şi proceduri iniţiate de Comisia Europeană pentru absorbţia de fonduri direct de la UE pentru organismele publice, pentru fermieri, pentru IMM-uri, ONG-uri şi alţi beneficiari, precum şi sumele defalcate pe fiecare axă. Broşura cuprinde o serie de informaţii care sunt convins că pot răspunde nevoilor de finanţare a unor proiecte din comunitatăţile locale din România.

Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!