Post de inspector scolar adjunct scos la concurs la Satu Mare

HomeActualitate

Post de inspector scolar adjunct scos la concurs la Satu Mare

Ministerul Educației Naționale organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții vacante deinspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Ș

S-a terminat înscriere. Din 193 de posturi de director, doar pentru 17 există concurență
Adrian Donca, Ironman de Satu Mare. Cursă nebună de 13 ore terminată cu bine – VIDEO
Te țin picioarele să urci până în vârful Palatului Administrativ? Înscrie-te la concurs!
Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!

Ministerul Educației Naționale organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții vacante deinspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare.Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentruocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct dininspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011, cu modificările și completările ulterioare.La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:a) este membru al corpului național de experți în managementul educațional;b) este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;c) este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific dedoctor;d) are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 înultimii 10 ani;e) a obținut calificativul ”foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționatdisciplinar în anul școlar curent;f) are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale dinpartea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului deadministrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau aorganului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la dataînscrierii la concurs;g) nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție deconducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilorart. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;i) la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011, cu modificările și completărileulterioare, în perioada 17-23 mai 2017, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, Str.1 Decembrie 1918 nr. 6.Probele de concurs se vor desfășura în perioada 7-13 iunie 2017 la sediul Ministerului EducațieiNaționale. Satu Mare, Str. “1 Decembrie 1918” Nr.6 Cod 440010 Telefon 0261712175; Fax 0261713441www.satmar.ro
Sursa:ISJ

Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!