Absolvenții promoției 2017 sunt așteptați la AJOFM Satu Mare

HomeActualitate

Absolvenții promoției 2017 sunt așteptați la AJOFM Satu Mare

Absolvenții instituțiilor de invățământ promoția 2017 sunt așteptați să se înregistreze în evidențele AJOFM Satu Mare pentru a beneficia de asistență

OPINIE!!! O bursă cu de toate…A alergat lumea după trei ștampile ca și concurenții la „Românii au Talent” pentru trei de „DA”
Polițiștii sătmăreni își caută colegi la Bursa Locurilor de Muncă, printre absolvenți
Cât te costă să termini clasa a XII-a în Satu Mare? Unii părinți scot din buzunar până la 3000-4000 de lei
Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!

Absolvenții instituțiilor de invățământ promoția 2017 sunt așteptați să se înregistreze în evidențele AJOFM Satu Mare pentru a beneficia de asistență personalizată în vederea identificării și ocupării unui loc de muncă. Absolvenții înregistrați la agenție , beneficiază de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum și de facilitate financiare.Absolvenții pot participa gratuit la programe de formare profesională.

Absolvenții înregistrați la AJOFM Satu Mare care în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, pot solicita acordarea indemnizației de șomaj dacă:  Nu urmează o formă de învățământ;  Nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decît valoarea indicatorului social de referință în vigoare (500 lei) Absolvenții trebuie ca în intervalul de 60 de zile de la data absolvirii să se înregistreze la agențiile de ocupare a forței de muncă ori la alți furnizori de servicii specializați , acreditați în condițiile legii, în vederea medierii pentru încadrarea în muncă. Indemnizația de șomaj se acordă absolvenților, la cerere, pe o perioadă de 6 luni, calculate de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire și constă intr-o sumă fixă lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.

Nu beneficiază de acest drept absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul national de rezidențiat pe locuri sau posturi în condițiile legii. Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. AJOFM Satu Mare atenționează absolvenții de liceu promoția 2017, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, că termenul de 60 de zile se confirmă la AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SATU MARE Operator de date cu caracter personal nr. 571 Str. I. Ghica, Nr. 36, Satu Mare Tel./Fax: +4 0261 770 237, +4 0261 770 238; e-mail: ajofm@sm.anofm.ro; www.satumare.anofm.ro stabilește (conform ordinului 4577/20.07.2016 al ministrului Educației Naționale privind structura anului școlar, cu modificările și completările ulterioare).

Elevii care nu au situația școlară încheiată la unele discipline, se pot înregistra în evidențele AJOFM Satu Mare în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la AJOFM Satu Mare , telefon 0261/770237 sau e-mail: ajofm@sm.anofm.ro.

Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!