14 posturi libere la Poliția Locală. Vezi care sunt condițiile și ce probe trebuie să treci ca să obți un post

HomeActualitate

14 posturi libere la Poliția Locală. Vezi care sunt condițiile și ce probe trebuie să treci ca să obți un post

Poliția Locală Satu Mare face în această perioadă angajări pentru suplimentarea personalului. Conducerea instituției a reclamat mereu lipsa de persona

Cum se manipulează opinia publică și cum se dau oamenii singuri de gol. Cazul bursei locurilor de muncă
O firmă din Satu Mare caută zeci de angajați. Organizează propria bursă a locurilor de muncă pentru a-i găsi
Angajări la Poliție. Se caută oameni din sursă externă, fără studii în domeniu și fără experiență
Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!

Poliția Locală Satu Mare face în această perioadă angajări pentru suplimentarea personalului. Conducerea instituției a reclamat mereu lipsa de personal ca motiv al unor carențe în activitatea poliției locale, lipsuri care se pare că vor urma să fie rezolvate în urma acestei sesiuni de angajări. În total 14 posturi sunt disponibile și vor fi ocupate în urma unui concurs.

Anuțul a fost postat pe site-ul primăriei și este următorul:

„- Polițist local I debutant 3 posturi
– Polițist local I asistent 2 posturi
– Polițist local III debutant 5 posturi
– Polițist local III asistent 1 post
– Polițist local III principal 1 post
– Polițist local III superior 2 posturiCerinţe:
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 (R,A) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
-studii superioare absolvite cu diploma de licenţă, pentru funcţia publică cu grad profesional debutant clasa I,
– studii superioare absolvite cu diploma de licenţă, 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice cu grad profesional asistent clasa I,
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, pentru funcţia publică cu grad profesional debutant clasa III.
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice cu grad profesional asistent clasa III,
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice cu grad profesional principal clasa III,
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice cu grad profesional superior clasa III,
-permis de conducere categoria B.Bibliografie
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (*republicată*).2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.
3. Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (*republicată*)(*actualizată*).
4. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
CAP. I Dispoziţii generale
CAP. II Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici
CAP. III Selecţionarea, pregătirea şi numirea personalului poliţiei locale
CAP. IV Atribuţiile personalului poliţiei locale art. 23-art 33
CAP. VI Mijloacele din dotare
CAP. VII Drepturile şi recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali
5. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (*actualizată*).
6. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (*republicată*).
7. Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale (*republicată*) art. 1 – art. 77.
8. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (*republicată*) art. 1 – art. 4, art. 31 -art. 33.
9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor cu modificările aduse de Legea nr. 180/2016 art. 46 – art. 52.Probele de concurs se vor desfăşura astfel:
– în data de 23.01.2017 ora 12°° proba fizică-eliminatorie constând în alergare rezistenţă, alergare viteză, săritura în lungime de pe loc (bărbaţi şi femei), flotări (bărbaţi), genuflexiuni (femei). Baremul este afişat la sediul instituţiei.
– în data de 25.01.2017 ora 9°° proba scrisă
– în data de 27.01.2017 ora 9°° proba interviuDosarele candidaţilor vor fi preluate de către secretariatul comisiei de concurs,
Str. Petofi Sandor nr. 47, în perioada 23.12.2016 -13.01.2017 între orele 09°°- 14°°.
Acestea vor conţine în mod obligatoriu:
● Copia actului de identitate, copie permis de conducere categoria B
● Formularul de înscriere conform prevederilor legale
● C.V. model european
● Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
● Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
● Cazierul judiciar
● Adeverință medicală
● Declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale sau legalizate notarial. ”

Ne puteți ajuta cu un share, un like sau să ne trimiteți știri pe WhatsApp!